KANCELARIA

PESTKA

W centrum Hamburgurskiego Portu

Doradztwo prawne w języku polskim, niemieckim i angelskim

DZIEDZINY 

PRAWA

Prawo cywilne
 • Ogolne warunki umowy

 • Odzyskiwanie długow

 • Prawo o gwarancji

 • Tworzenie kontraktu

Prawo o upadłości
 • Pozasądowa redukcja długu

 • Składanie wniosku o upadłości

 • Upadłośc konsumencka

 • Upadłośc firmowa

Prawo karne
 • Obrona na wszystkich etapach procedury
 • Obrońca z wyboru
 • Odwołanie od wyroku
 • Areszt śledczy
Prawo spedycyjne-transportowe
 • Prawo magazynowe

 • CMR

 • Prawo ładunkowe

 • Kabotaż

Prawo o ruchu drogowym
 • Sprawy zagrożone karą grzywny
 • Prawo karne o ruchu drogowym

 • Likwidacja szkód

 • Prawo o ubezpieczeniach

Prawo celne
 • Procedura odzyskiwania zabezpieczeń celnych
 • Przedstawicielstwo fiskalne
 • T1
 • Atlas